top of page

VAR FJÄRDE RESTAURANG OCH KAFÉ INFORMERAR FEL OM ALLERGENER

Många i befolkningen, ca 1.5 miljoner svenskar, har en allergi eller överkänslighet mot något livsmedel. Konsekvenserna av att en person med allergi eller överkänslighet får i sig något den inte tål kan vara obehagliga, allvarliga och i vissa fall livshotande. Kräkningar, diarréer, magont, nässelutslag, andnöd och anafylaktisk chock är exempel på symptom som kan drabba den som blir utsatt. Livsmedelsverket släpper nu en rapport som visar att en fjärdedel av restauranger och kaféer ger felaktig information om allergener.


Hur ska informationen om allergener ges?

På restauranger och kaféer är verksamheten ansvarig att ge gästen korrekt information om allergena ingredienser i mat och fika som serveras. Till skillnad från förpackade livsmedel, där den informationen ska finnas tryckt på förpackningen, så måste en restaurang eller kafé ge informationen på annat sätt. I Sverige är det flexibelt hur informationen ges men det viktiga är att den är fullständig och korrekt. Allergeninformation, eller en upplysning om att informationen finns att få, ska alltid lämnas även om den inte efterfrågats.


Vad har du rätt att få information om?

Det är EU:s livsmedelslagstiftning som styr vilka allergena ingredienser verksamheten behöver informera om. I EU finns det 14 allergener som har informationskrav. Lagstiftningen kring vilka allergener som har informationskrav ser olika ut i olika länder, vilket vi har skrivit mer om här.


Var fjärde tillfrågade gav fel information om allergener

I undersökningen ingick 4344 produkter och 2172 verksamheter. Resultatet visade att 25% av verksamheterna lämnade felaktig information och för 17% av de granskade produkterna gavs fel information. I en fjärdedel av verksamheterna som undersöktes fanns det alltså en risk för en allergisk eller överkänslig konsument att omedvetet få i sig något den inte tål. Om informationen var muntlig eller skriftlig verkade inte spela någon roll.


Vanligast att ge fel information om

Vanligaste allergener där felaktig information gavs var selleri och senap (båda vanliga i kryddblandningar) följt av ägg, soja, mjölk och gluten. Det var ovanligt att felaktig information gavs om jordnötter och nötter, vilket kan tyda på att medvetenheten kring dessa allergier i allmänhet är hög.

Antal fall per allergen där information var felaktig

Senap 223

Selleri 171

Ägg 138

Soja 132

Mjölk 129

Gluten 118

Sulfit 101

Sesam 25

Kräftdjur 22

Fisk 22

Blötdjur 11

Nötter 10

Jordnötter 3

Lupin 1

Vad kan jag göra som konsument?

Om en restaurang, kafé eller annat storhushåll inte informerar korrekt om allergener kan du som konsument anmäla det till kommunen där verksamheten finns. Vår egen erfarenhet är att det inte alltid lätt att hitta information om hur du anmäler en sådan händelse i alla kommuner. Du kan alltid ringa direkt till kommunen för att få information om hur du kan anmäla det. En inrapporterad avvikelse hamnar hos kommunens livsmedelsinspektörer vars jobb är att kontrollera att verksamheterna följer lagstiftningen.


Optimisten säger: Vad bra att få mer på fötterna så att jag som konsument vet mer om hur verkligheten faktiskt ser ut. Pessimisten säger: Visst är det bra att det undersöks, men vad ska göras framåt för att förändra statistiken? Vi väntar på svar!

Vad säger du?

1 kommentar

1 Comment


Guest
Feb 07, 2023

Tack för att vi får ta del av er omvärldsspaning. Tack

Like
bottom of page