top of page

Tillsammans kan vi trygga tuggan!

Trygga Tuggan är Astma- och Allergiförbundets kampanj för allas rätt att känna trygghet vid måltiden. Allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdom och 15% av Sveriges befolkning har en matallergi.


Allergiska reaktioner lika vanliga som matförgiftningar

Sverige saknar fortfarande nationella riktlinjer för allergivården. Det förs ingen statistik över antalet drabbade och förekomsten av allergiska matreaktioner. Detta trots att allergiska reaktioner är lika vanliga som matförgiftningar. Livsmedelsverket samordnar idag rapporter av matförgiftning på ett strukturerat sätt som många känner till. Rapportering av allergiska reaktioner skulle kunna ske på samma sätt.

För ett friskt liv med matallergi

Genom Trygga Tuggan kampanjen kräver Astma- och Allergiförbundet följande.


Vi kräver nationella riktlinjer för allergivården. Allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdom. Syftet med nationella riktlinjer är både att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom sjukvården. Nationella riktlinjer finns för stora folksjukdomar, från astma och demens till diabetes och cancer för att ge några exempel.
Vi kräver att ett digitalt system för rapportering av allergiska reaktioner utvecklas – och används. Livsmedelsverket behöver få i uppdrag att samordna incidentrapporteringen. Detta är något de är förberedda på och kan få på plats, med utgångspunkt i hur hanteringen kring matförgiftning sker.
Vi kräver att restauranger, kaféer och skolor följer lagen och informerar om allergener i maten. Enskilda näringsidkare behöver ta ansvar för hur den egna personalen bemöter gäster med matallergi.
Vi kräver en jämlik allergivård. Fler allergispecialister behöver utbildas – och anställas – i hela landet.

Läs mer om kampanjen och ladda ner deras rapport om hur det ser ut i landets kommuner här.fibr med trygga tuggan på almedalsveckan diskuterar matallergifrågan

Trygga Tuggan på Almedalsveckan 2023.


Fibr stöttar Astma- och Allergiförbundets initiativ

Vi på Fibr applåderar initiativet och vi är stolta att vi fick vara med och bjuda på produkter vid Trygga Tuggans lansering under Almedalsveckan 2023. Där kunde Astma- och Allergiförbundets representanter ha givande samtal om matallergifrågor samtidigt som besökare kunde testa Fibrs produkter.


Vi är glada att även fortsättningsvis vara en samarbetspartner till Astma- och Allergiförbundet och fortsätta stötta event och sammankomster med Fibrs produkter. Vi vill visa på hur gott allergenfria mellanmål och fikaprodukter kan smaka och på så sätt vara med och lyfta dessa viktiga frågor.fibr provsmaker med trygga tuggan på almedalsveckan

Provsmaker och diskussioner om matallergifrågan.

Comments


bottom of page