INTEGRITETSPOLICY

Denna sida innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter online. Alltså information som på egen hand, eller tillsammans med annan information, kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

När samlar vi in information?

Vi samlar in information när du fyller i ett formulär, lägger en beställning eller på annat sätt ger ifrån dig information via vår hemsida, Linktree eller Instagram.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför behöver vi din information?

Du som kontaktar oss via något av våra formulär på hemsidan för utskick av provsmaker eller när du går med i vår smakpanel lämnar personuppgifter i form av till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullfölja vårt avtal med dig genom att skicka produkter och kontakta dig för insamling av feedback på våra produkter. Uppgifter som lämnas via hemsidan kan också komma att behandlas av plattformen Wix som hemsidan administreras från. Du som går med i vår smakpanel kan i vissa fall lämna hälsorelaterad information om till exempel allergier. Denna information behöver vi för att genomföra aktiviteter med smakpanelen på ett säkert sätt.

Du som är ambassadör eller samarbetspartner har lämnat personuppgifter i form av till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, namn på sociala medier och bilder. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullfölja vårt avtal med dig genom att till exempel skicka produkter och samarbeta kring marknadsföring. Vi behandlar även offentlig information från sociala medier, till exempel antal följare och aktivitet, relaterade till vårt varumärke.

Du som beställer våra produkter via vår onlineshop lämnar personuppgifter i form av till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullfölja vårt avtal med dig genom att skicka din beställning.

Du som ansluter till vår SMS-kundgrupp lämnar personuppgifter i form av telefonnummer samt i förekommande fall till exempel namn, adress och e-postadress. Dessa uppgifter behandlar vi för att kommunicera med dig via SMS om aktuella uppdateringar av vårt produktsortiment och speciella erbjuanden samt för att kunna fullfölja vårt avtal med dig genom att skicka din beställning. Ditt telefonnummer sparas via Google och delas med vår leverantör för SMS-utskick.

Dina personuppgifter kommer i den utsträckning det är nödvändigt behandlas av anställda på Primm AB genom våra interna kommunikationskanaler samt av fraktbolag vi anlitar för utskick av produkter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, att återkalla ditt samtycke om att vi behandlar dina personuppgifter och att vi raderar personuppgifter från samtliga servrar. Detta gör du genom att maila hello@fibr.se.

Använder vi cookies?

Cookies är små filer som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det). Cookies möjliggör för sidans system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information. Vår hemsida finns på plattformen Wix.com som använder cookies för att t ex förbättra användarupplevels och funktionalitet och analysera webbplatsens användning. Vi inhämtar samtycke genom att besökaren får godkänna cookies i en ruta som visas vid första besöket på webbplatsen.