top of page

5 ANLEDNINGAR ATT ÄTA MYCKET FIBRER VARJE DAG

Att vi tycker att fibrer är bland det bästa som finns är kanske ingen nyhet. Men varför är egentligen fibrer så bra och vad vet vi egentligen?


Fiberintag kopplat till hälsorisker

I utkastet av kommande upplaga av NNR2022 presenteras slutsatser kring fibrer och risk för olika sjukdomar. Det är baserat på det vetenskapliga underlag som finns tillgängliga idag och kommer utgöra grund för de rekommendationer myndigheterna tar fram. Här har vi gjort en kort sammanfattning av vad de kommit fram till:

  • Dödlighet (all-cause mortality) Den relativa risken minskar med 15-20% när man jämför de som äter mest fibrer med de som äter minst fibrer. Den vetenskapliga evidensen är övertygande.

  • Hjärt- och kärlsjukdom Den relativa risken för incidens och dödlighet av hjärt- och kärlsjukdom minskar när man jämför de som äter mest fibrer med de som äter minst fibrer. Evidensen är övertygande. Blodtryck och kolesterolnivåer minskar också vilket ytterligare stödjer den slutsatsen. Evidensen för stroke är däremot svag.

  • Cancer Den relativa risken för tjocktarmscancer minskar med ökat fiberintag. Det finns ett tydlig dos-respons förhållande som visar att den relativa risken minskar med 10% vid ett ökat fiberintag på 10g/dag. Det vetenskapliga underlaget är övertygande. För andra former av cancer har det påvisats tendenser, till exempel för bröstcancer, men inga slutsatser går att dra.

  • Diabetes typ 2 Det högsta fiberintaget minskade den relativa risken med 16% jämfört med det lägsta intaget. Evidensen för fibrer från spannmål är stark medan evidensen för fibrer från frukt och grönsaker är mindre konsekvent.

  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) I vissa fall har man sett minskad risk för Crohn's sjukdom men ingen skillnad har påvisats för ulcerös kolit. Slutsatsen är att fiberintag kan ha en effekt men evidensen är svag.


Hur mycket fibrer behöver i äta?

Den mest omfattande översikten som är grund till NNR rapporten är publicerad i Lancet 2019 och säger att den minskade risken för sjukdomar är som störst vid ett intag på mellan 25-29 g fibrer per dag. Men! Viktigt är att datan också indikerar att ett ännu högre fiberintag bara ger fler fördelar.


Optimisten säger: Fibrer är ju rena rama mirakelmedicinen. Kan det bli enklare att påverka sin hälsa? Pessimisten säger: Vi vet redan att fibrer är bra, men problemet är väl ändå att folk måste äta dem? Kunskap är en sak, handling en annan!
Comments


bottom of page